Skip to content

ارشیو وبسایت شرکت آنامیس

ژوئن 2020

سقف وافل - نمونه سقف وافل
حوزه مهندسی عمران
شرکت معماری و عمرانی

سقف وافل چیست؟ اجرای سقف وافل

سقف وافل سازه ای ساختمانی است، امروزه شاهد افزایش استفاده از این نوع سقف در ساختمان های ایران و مخصوصا اطراف تهران هستیم. مانند شهر هایی

ادامه مطلب