ارشیو وبسایت شرکت آنامیس

ساختمان

حوزه مهندسی عمران
شرکت معماری و عمرانی

خاکبرداری و گودبرداری اصول و قوانین

گروه مهندسی آنامیس با بهره برداری از مهندسین مجرب و فعال در حیطه معماری و عمرانی فعالیت می کند. به علت وسیع بودن صنعت ساختمان، در این مسیر متخصصین مختلفی

ادامه مطلب
فروش مصالح ساختمانی
حوزه مهندسی عمران
شرکت معماری و عمرانی

خواص کلی انواع مصالح ساختمانی

خواص کلی انواع مصالح ساختمانی، عموما در قالب خاصیت های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی آنها مطالعه و بیان می گردد. خواص فیزیکی مصالح ساختمانی، مشخصاتی چون

ادامه مطلب