ارشیو وبسایت شرکت آنامیس

حوزه مهندسی عمران

حوزه مهندسی عمران
شرکت معماری و عمرانی

خاکبرداری و گودبرداری اصول و قوانین

گروه مهندسی آنامیس با بهره برداری از مهندسین مجرب و فعال در حیطه معماری و عمرانی فعالیت می کند. به علت وسیع بودن صنعت ساختمان، در این مسیر متخصصین مختلفی

ادامه مطلب
قیر و گونی - اجرا
حوزه مهندسی عمران
شرکت معماری و عمرانی

قیر و قطران

مقدمهقیر و فواید آن – قیر ماده ای است چسبنده، به رنگ سیاه مایل به قهوه ای که از شمار زیادی هیدروکربن هام آلی با ترکیبات

ادامه مطلب